Først: her kan du se taler og bilder fra tidligere arrangementer på Agnes Thorsens plass.

17. mai-komitéen på Nordstrand arrangerer:
–   Klokken 08:00 flaggheis på Agnes Thorsens plass.
–    Klokken 09:00 tale for dagen, kransenedleggelse, samt korps- og kormusikk.
–    Skoletoget.

Det er seks skoler som sogner til skoletoget på Nordstrand: Ljan skole, Kastellet skole, Munkerud skole, Nordseter skole, Nordstrand skole og Steinerskolen, Nordstrand. Skolene starter fra sine respektive skolegårder, og de følger egne ruter før de flettes inn i hovedtoget. Hvilke skoler som går i sentrum, varierer fra år til år.

17. mai-komitéen består av representanter fra Nordstrand Vel, Menighetsrådet og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved skolene. Komitéens utgifter som skal dekke utgifter til trykking av program og plakater, veiskilting, leie av høyttaler-anlegg på Agnes Thorsens plass, krans og blomster til taler, dekkes av bidrag fra Nordstrand Vel, skolenes FAU, Ljans vel, Menighetsrådet og Lions Club Nordstrand.

Tilbake til toppen