Nordstrand Velforening er enestående ikke bare i Oslo men på landsbasis. Få andre norske velforeninger har så mange medlemmer og står så sterkt i lokalsamfunnet. Få, om noen, andre velforeninger har egne eiendomsselskap som forvalter både forretningsbygg og privat eiendom til beste for medlemmene. Ikke bare bidrar dette til god økonomi for fremtiden men det kan også gi god handlekraft lokalt blant annet i utbyggingssaker.

Som medlem blir du en del av historien og en del av fremtiden. Du kan delta på generalforsamlingen og velge hvem som skal sitte i styret. Du kan bruke styret til å fremme saker som vedrører Vellets medlemmer og beboere innen området vårt. Du får tilgang til arrangementer som er for medlemmer. Du får rabattert leie på Nordstrandhuset.

About Author

Tilbake til toppen