Få andre velforeninger i Norge har hatt så stor kontinuitet i styret som i Nordstrand Vel. Ikke bare har vi styremedlemmer som blir i styret over mange valgperioder – men de forblir tett tilknyttet styret også etter styreperioden er ute. Så mye gøy har vi – og så mye gir det tilbake! Dette er frivillig arbeide på sitt beste og for de beste. Det skal vi være stolte av.

Styret er valgt av og blant medlemmene. Styret skal overse at man forvalter verdier og tradisjoner på en best mulig måte og som lovene bestemmer.

Styret gjør til enhver tid en vurdering av fordeler og ulemper basert på hva som antas å være i flertallets interesse for fremtiden. Det er ikke alltid dette sammenfaller med enkelt interesser. Du er imidlertid alltid velkommen til å diskutere din sak med styret, enten i epost eller møte.

About Author

Tilbake til toppen