Ved å melde deg inn i Nordstrand Vel er du aktivt med å påvirke ditt lokale miljø og bidrar samtidig til at Vellet blir en enda sterkere medspiller i saker som angår deg og ditt lokalmiljø. Enhver som bor eller har eiendom innen Vellets område og betaler den fastsatte kontingent (se nedenfor) kan bli medlem av Nordstrand Vel.

Høsttilbud 2023; Meld deg inn før 2. desember og få boken «Utsikt over Nordstrands historie» gratis. Vi kontakter deg for å avtale overlevering av boken. Du vil få kontingentkravet ifm årsmøtet i 2024.

Vellets område er inndelt i roder (se disse og kart).

Personer som bor utenfor Vellets område (rodene) kan søke styret om medlemskap.

Se også vår side med «Ofte stilte spørsmål»

Nedenfor finner du også litt om personvern og behandling av personopplysninger.

MELD DEG INN

Kontingent
Medlemskontingenten er (for 2023) kr. 300 pr. år for hovedmedlem og kr. 50 for husstandsmedlem.

Vi takker for at du vil bli medlem i Nordstrand Vel, vennligst fyll inn feltene nedenfor, de som er merket med * er obligatoriske. Flere husstandsmedlemmer kan skilles med komma.
Du vil i løpet av en uke eller tre motta medlemsgiro og informasjon om Nordstrand Vel i posten.

Adresseforandring
Kontakt oss på medlem@nordstrandvel.no for å melde om adresseforandring
Spørsmål
Se siden for «Ofte stilte spørsmål» eller kontakt oss på medlem@nordstrandvel.no dersom du har spørsmål om medlemskap i Nordstrand Vel
Medlemsfordeler
Vårt mål med MEDLEMSFORDELENE er å skape et balansert og godt utvalg av produkter og tjenester hvor medlemmer av Nordstrand Vel kan oppnå gunstige priser og betingelser ved anskaffelse eller leie.

Vi kommer ikke til å sende ut medlemslistene elektronisk til noen partner. Medlemslisten i Årsberetningen vil være den eneste informasjon som gjøres tilgjengelig for mulige samarbeidspartnere.

Representerer du en mulig samarbeidspartner for medlemmene i Nordstrand Vel er du velkommen til å kontakte oss.

Personvern

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

I vårt elektroniske medlemsregister oppbevarer vi navn og adresse på alle medlemmer og post og telefonnummer på de medlemmer som har oppgitt dette til oss. Dette for å kunne kontrollere mot betaling av medlemsavgift og levere ut informasjon i medlemmenes postkasser, evt. som epost.

Dersom du betaler medlemskap via Vipps så innhenter vi din adresseinformasjon fra offentlige tilgjengelige kilder med mindre du selv har oppgitt adressen i tekstfeltet.

Medlemmene ansees å samtykke i at medlemslisten inntas i Årsberetningen. Denne utleveres kun til medlemmene slik at disse kan kontakte hverandre for samarbeide lokalt.

For arrangementet “Rakefiskaften” behandler vi navn på deltakende medlemmer for å kontrollere deltakere opp mot betaling ved inngangen.

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre enn styret og navngitte medhjelpere. Du slettes fra medlemsregisteret dersom du ikke har betalt medlemsavgift etter en til to purringer.

Kontakt oss på medlem@nordstrandvel.no dersom du har mer konkrete spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du må være forberedt på å kunne legitimere deg slik at vi kan kontrollere at vi utleverer informasjonen til rette vedkommende.

Se også vår side om cookiebruk.

 

Tilbake til toppen