REFERAT fra ÅRSMØTET den 28. april 2005.

1. Konstituering

Årsmøtet i Nordstrand Vel ble satt den 28. april 2005 kl. 19.00 i Nordstrandhuset. Styrets formann Njål Hallre ønsket de 50 fremmøtte medlemmer velkommen til det 113. årsmøtet. Det var ingen innvendinger mot innkallelsen og møtet ble erklært lovlig satt.

Reidar Dieserud ble valgt til møteleder – Sverre Samuelsen til referent.

2. Årsberetning

Formannen kommenterte fyldig punktene i årsberetningen.

Kommentarer: Rode 16 bør deles. Ekstra interesse rundt Sæterplanene.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent ved akklamasjon.

3. Regnskap og revisjonsberetning

Terje Krogh presenterte Vellets regnskap ved å gjennomgå og kommentere hovedposter og utgiftsposter i resultatregnskapet. Diverse utgifter er øket ifm. oppdateringen av våre Internettsider. Balansen ble gjennomgått.

Revisor Hans-Henrik Kjosmoen leste revisjonsrapporten og regnskapet ble derefter enstemmig godkjent.

Nils-Godtfred Aamodt leste fra revisjonsrapporten og kommenterte hovedtallene for Nordstrand Velhus A/S og driften av Nordstrandhuset. Nordstrandhuset subsidieres av AS-et. Leieinntektene har ikke gått ned, men periodiseringen er endret. Forretningsførerhonoraret er også ekstra stort pga. ny periodisering.

Regnskapet ble tatt til orientering.

4. Kontingent

Styret foreslo uendret kontingent for 2005, dvs. kr. 100,- for hovedmedlem og kr. 50,- for husstands-/borettslagsmedlemmer/beboere i større sameier. Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

5. Valg

Valgkomitéens formann Helge Tønsberg presenterte komitéens enstemmige forslag til styresammensetning for det 114. driftsår.

Årsmøtet vedtok komitéens forslag ved akklamasjon.

Styret for 2005/2006 er da:

Formann: Njål Hallre (ikke på valg)

 • Viseformann: Jarle Abelson (gjenvalgt for 2 år)
 • Styremedlem: Astrid Dieserud (gjenvalgt for 2 år)
 • Christian Roscher-Nielsen (ny, valgt for 2 år)
 • Terje Krogh (ikke på valg)
 • Odd Stoltenberg (ikke på valg)
 • Kari Sofie Thune (gjenvalgt for 2 år)
 • Heidi Aasheim (ikke på valg)
 • Varamedlem: Thorbjørn Flinder (ny, valgt for 1 år)
 • Vidar Myrer (gjenvalgt for 1 år)
 • Sverre Samuelsen (gjenvalgt for 1 år)
 • Revisorer: Per Brande (ny, valgt for 1 år)
 • Hans-Henrik Kjosmoen(gjenvalgt for 1 år)

Valgkomité for neste år ble valgt med akklamasjon:

 • Formann: Helge Tønsberg (gjenvalgt for 1 år)
 • Medlem: Nils-Godtfred Aamodt(gjenvalgt for 1 år)
 • Olav Dalen Zahl (gjenvalgt for 1 år)

Njål Hallre takket avtroppende Trine Brekk og Geir Ellingsrud for aktiv innsats i styret gjennom flere år. De fremmøtte benyttet anledningen til å takke styret.

6. Miljøprisen

For 7.år på rad hadde styret i Nordstrand Vel gleden av å dele ut Vellets miljøpris.

Sverre Samuelsen kunngjorde at for 2004 går prisen til:

et miljø; et charm-innslag; i et lite dukkehus på Sæter; fylt av gaver, gardiner og morsomme utstillinger; inne og ute; på hjørnet. Ved juletider kan man risikere å se en nisse vinke i pipen, eller vandrende utenfor med sekk på ryggen. Enkelte 17.-mai-er har det gått med 2000 boller og 200 liter kaffe gratis servert til Nordstrand-beboere mens de venter på barnetoget. Et miljøskapende møtested for gamle og unge kunder så vel som tittere. Et trivelig sted til en hyggelig passiar. I hele 23 år har Mona Hagen vel-drevet Trill-inn på Sæter.

Trill-inn ved Mona Hagen fikk overrakt en akvarell med Trill-Inn-motiv, malt av Jan-Kåre Øien, samt et inngravert messingskilt.

7. Eventuelt

Ingen hadde noe å tilføye.

Formannen avsluttet med å takke for fremmøtet og takket kveldens møteleder for meget god møteledelse.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 20.30.

Arne Sunde Børre Skau Sverre Samuelsen (ref)

* * *

Etter Årsmøtet gav Nordstrandhusets trio (Halvard Gjønnæss (cello), Ivar Hørven (violin) og Elfi Hørven (klaver) oss en deilig musikkopplevelse med et stykke av Mendelssohn og et av Mozart.

Til slutt viste Sverre Samuelsen en serie fine lysbilder fra Nordstrand; tema: mye fint, litt stygt og noe borte.

Tilbake til toppen