Forside Nordstrandboken«Utsikt over Nordstrands historie» (av Finn Erhard Johannessen, utgitt år 2000) er boken om Nordstrands historie fra middelalderen og frem til siste årtusenskifte.

Opprinnelig var området som i dag kalles Nordstrand, et skrint jordbruks- og utmarksområde med fem-seks gårder og et voksende antall husmannsplasser. Etter at jernbanen kom i 1879, begynte byfolk å bygge villaer på stedet, men det tok hundre år før hele området var omdannet til et forholdsvis tett befolket område.I boken møter vi de gamle gårdene og plassene, men det er villasamfunnets fremvekst og utvikling som får størst oppmerksomhet. Vi møter en lang rekke mennesker og får et godt innblikk i dagliglivet til forskjellige tider. Boken viser hvordan dagens Nordstrand er blitt til, og at enkeltpersoner, foreninger og organisasjoner har spilt en viktig rolle i utviklingen.

Boken bringer mye nytt stoff, den er faglig solid, levende fortalt og usedvanlig rikt illustrert.

Utsikt over Nordstrands historie er innbundet, er på 295 store sider og har 220 bilder og flere gamle kart (tegninger). Prisen for boken er kr 250.

Send epost til post@nordstrandvel.no for å bestille boken

Tilbake til toppen