Nordstrand Vels Miljøpris ble første gang utdelt på årsmøtet i 1999. Siden har vi delt ut en slik pris hvert år. Miljøprisen 2018 ble tildelt Nordstrand turnforening
Grønne lunger
NordstrandVel har igangsatt et prosjekt der alle friområdene på Nordstrand (betyr her gamle bydel Nordstrand) registreres.
Fellesutvalget
Fellesutvalget består av 13 velforeninger i Nordstrand bydel, og har jevnlig møter med Bydelsadministrasjon og -politikere
Nordstrandhuset
Følg vårt arbeide med hovedfokus på utbyggingen rundt Sæterkrysset
Trafikk
Nordstrand Vels Miljøpris ble første gang utdelt på årsmøtet i 1999. Siden har vi delt ut en slik pris hvert år. Miljøprisen 2018 ble tildelt Nordstrand turnforening
Benk i skogen

  • Myke veier
  • Gul liste
  • Benker i Nordstrand Vel
  • Andersendammen