Grønne lunger

Nordstrand Vel er opptatt av at grøntarealene bevares. De samlede grøntarealene innenfor vellets ansvarsområde er små, og eksisterende områder må sikres. Kommunen bør ha en plan for forvaltning av hvert grøntareal. Forvaltningsplanen bør ta utgangspunkt i det som arealet er ment brukt til. Arealene skal være et aktivum for allmennheten. Vellet har registrert de enkelte grøntarealene og knyttet informasjon til hvert av dem.

Villahager representerer også verdifulle grønne lunger. Fortetting reduserer slike areal, og det øker betydningen av fellesarealer.

Hittil (sommeren 2017 – korr. jan 2018) har vi fått registrert dette – se pdf-fil her!

Tilbakemelding

Vi tar gjerne imot kommentarer og råd.

Tilbake til toppen