Grønne lunger

Nordstrand Vel er opptatt av at grøntarealene bevares. De samlede grøntarealene innenfor vellets ansvarsområde er små, og eksisterende områder må sikres. Kommunen bør ha en plan for forvaltning av hvert grøntareal. Forvaltningsplanen bør ta utgangspunkt i det som arealet er ment brukt til. Arealene skal være et aktivum for allmennheten. Vellet har registrert de enkelte grøntarealene og knyttet informasjon til hvert av dem.

Villahager representerer også verdifulle grønne lunger. Fortetting reduserer slike areal, og det øker betydningen av fellesarealer.

Hittil (sommeren 2017 – korr. jan 2018) har vi fått registrert dette – se pdf-fil her!

Tilbakemelding   –  Vi tar gjerne imot kommentarer og råd.

Landets friluftsområder

ble kartlagt og verdsatt i 2018-2019. Nordstrand Vel var med. Her kan du se Nordstrand-rapporten som kommunen nå tar imot innspill på.

Grønne undervisningsområder

NMBU kartla i 2016 ute-undervisningsområder på Nordstrand – her er rapporten.

Grøntanlegg og friluftsområder

Bydelens forvaltningsoversikt fra 2018.

Tilbake til toppen