«Myke veier» i bydel Nordstrand (den gamle) – registrering utført i 1999.

Formål

  1.  «Myke veier» er et tverrpolitisk prosjekt opprettet av Samferdels- og Miljøkomiteen (SMK) i Bydel Nordstrand. Deltagere er representanter fra Vellene og Bydelen. Prosjektet samarbeider direkte med etater, utvalg, foreninger etc og rapporterer til SMK.
  2. «Myke veier» betyr adkomstveier for «myke trafikkanter»: barn og voksne – med barnevogn og sykkel, gamle og bevegelses-hemmede. «Myke veier» kan være brede, asfalterte veier, gressbevokste turveier, korte «smutt» og smale stier – uten motorisert trafikk. De skal være en spore til å bevege seg i nærmiljøet mest mulig uavhengig av farlig, forurensende og støyende trafikk. De skal være bindeledd mellom våre friarealer, til butikken og kollektivtrafikken, og til turbruk.
  3. Oppgaven er å bevare, ta vare på og vedlikeholde de få «myke veier» vi har – ikke minst å følge med på alle reguleringsforslag og bebyggelsesplaner som innskrenker myke trafikkanters bevegelser.

Behovet for nye «myke veier» må vurderes.

«Myke veier» må inn på lokale kart, bekjentgjøres og noen må skiltes.

Liste over de «myke veiene» finnes her (pdf). Får å se kart over de myke veiene klikk her, kart: 2018-01-08 (pdf).

Hver «myk vei» er detaljdokumentert her (pdf).

Kontakt oss

Vi tar gjerne imot forbedringer/forslag.

Tilbake til toppen