Nordstrandhuset

Følg vårt arbeide med hovedfokus på utbyggingen rundt Sæterkrysset.

Boligfortetting «truer» – se Vellets OPPROP/NABOVARSEL (pdf). Vellet har stått bak en utstrakt dialog mellom utbyggere i Poppelstien og lokale interesser. Vi krever at Plan- og bygningsetaten samkjører alle prosjektene rundt Sæterkrysset. Her finner du utbyggers planer.

Følg med på våre Facebook-sider.

 

 

Plan- og bygningsetaten:  Nå er det lettere å finne ut hvilke planer som er aktuelle i nabolaget. Plan- og bygningsetaten legger planene inn på et detaljert kart – du finner informasjon og bruksanvisning for Plan- og Saksinnsyn her.

Tilbake til toppen