Vi går sammen med skolenes FAU og Signostiftelsen for nye aksjoner.

Trafikksikringstiltak rundt skolene i Nordstrandveien

Vellet har arbeidet sammen med FAU på Nordstrand skole, Steinerskolen og Signo Stiftelsen skrevet to åpne brev til byråd Berg for å få tiltak rundt skolene.

Trafikktelling i Solveien

– Vellet har i januar 2019 bedt om tellinger og fortvlier over manglende oppfølgning fra Bymiljøetaten på evaluering av prøveordningen med rushtidsstengning.

Trafikkplan for Bydel Nordstrand

Bydelen (i 2010) lagde en meget gjennomarbeidet lokalpolitisk plattform (pdf) – vi har kommet med våre kommentarer til trafikkplanen (pdf).

Bymiljøetatens signalplaner (pdf) , nye fartsgrenser og humper. Ny plan utarbeides i 2016/17 – her er vårt innspill på signalplaner (pdf).

Vellets siste innspill sept. 2017 (pdf)  på Trafikkplanen til Oslo kommune (pdf).

Tilbake til toppen