Facebookfeed

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Publisert 14/01/21

... Se merSe mindre

Vaksinesenter "In our Backyard".

Hver av Oslos bydeler er pålagt å etablere et vaksinesenter innen sitt område. Nordstrand Bydel etablerer vaksinesenteret på kommende Nordstrand Ungdomsskole (gamle VGS). Valget har slik vi forstår det vært vanskelig, men grundig og veloverveid i lys av situasjonen. De første vaksiner settes denne uken.

Vi må derfor forholde oss til at vaksinesenteret vil være operativt «In our Backyard» mellom Nordstrand barneskole, Agnes Thorsens plass og Andersendammen hver dag syv dager i uken fra 09.00 – 22.00 fra nå og ut over sommeren.

Situasjonen tilsier at Bydelen etablerer tiltak for å sikre beboerne og nærmiljøet OG at vi omstiller oss. Her er tre forslag til hvordan vi kan omstille oss. Deretter gir vi dere en oversikt over tiltak som Nordstrand Vel har bedt om og hvordan kravene er hensyntatt:

# Beboerne henstilles om å respektere parkering forbudt skiltene. Unntatt er i henhold til reglene kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing. Eplekneika barnehage i Åsdalsveien har nå fått særlige utfordringer ved levering og henting som vi har tatt opp med kommunen.

# Foreldre med barn som går til skolen via Åsdalsveien kan vurdere å be barna bruke inngangen i Nordstrandveien og ikke gå opp Stuttvegen. Dette gjelder særlig nå som det er vinter og fort kan bli glatt for biler som kommer ned bakken. Vær særlig forsiktige når dere krysser Stuttvegen i Åsdalsveien.

# Medlemmene våre bes om å si fra til oss på post@nordstrandvel.no om forhold dere mener Bydelen bør vurdere. Send spesielt bilder av eventuell tungtrafikk fra utbyggingsprosjekter i området. Vi vil videreføre deres innspill i den planlagte fortløpende dialog mellom Nordstrand barneskole, FAU og Bydelen.

Nordstrand Vel har bedt om og fått tilbakemelding på følgende forslag om trafikksikringstiltak;

1) Tilrettelegging for parkering på ledige parkeringsområder rundt Sæter og skilting derfra for å gå til vaksinesenteret over Agnes Thorsens plass. Bydelen vurderer forslaget. Nordstrand Vel vil kunne følge opp med initiativ til lokale tiltak for å gjøre gåturen til en hyggelig opplevelse.
2) Fysisk separering av gående og kjørende i Stuttvegen, Midtåsen og Åsdalsveien i form av midtdelere. Bydelen minner imidlertid om at uten mulighet for å måke «fortausdelen» så blir den ufremkommelig nå på vinteren. Vi vil be om fornyet vurdering av tiltaket i mars/april.
3) Parkering forbudt for å sikre fremkommelighet og oversikt og hindre fremmed parkering. Eventuelt også muliggjøre fysiske midtdelere. Tiltaket er innført.
4) Enveiskjøring gir dessverre mer kjøring lokalt, men ansees likevel påkrevet for å gi fotgjengere mer plass og spesielt beskytte barna i Stuttvegen og ved inngangen til barneskolen fra Midtåsen. Tiltaket ansees også nødvendig for å unngå opphopning av biler i krysset Stuttvegen/Midtåsen og Stuttvegen/Åsdalsveien som vil hindre lokal trafikk.
5) Forbud mot tungtrafikk fra byggeprosjekter i området. Forbud mot igangsettelse av byggeprosjekt på hjørnet Stuttvegen/Åsdalsveien. Vi vil fortsatt følge opp dette via Bydelen og om nødvendig med Plan- og Bygningsetaten.
6) Trafikkvakter for å beskytte skolebarna morgen og ettermiddag. Bydelen har imidlertid vedtatt å utsette åpningstiden på vaksinasjonssenteret til kl 09.00 for å unngå trafikk ved skolestart morgen. Hovedutfordringene antas derfor å bli ved skoleslutt ettermiddager. Vi ber om deres innspill og erfaringer.

På spørsmål om hvordan bruken vil påvirke fremdriften i forberedelse av bruk av skolen til Nordstrand Ungdomsskole fra høsten 2021 så har vi forstått det slik at arbeidet fortsetter selv om skolen brukes til vaksinesenter.
... Se merSe mindre

Kommenter på Facebook

Tusen takk for at dere er så pragmatiske og har så god oversikt. Dere forstår at dette kan medføre ulemper for mange hos dere, men at det må gjøres. Flott at dere forsøker å finne gode løsninger som Bydelen ikke selv klarer å finne! Dere er virkelig et Vel til etterfølgelse!

Tusen takk for jobben dere gjør, og takk for samarbeidet (FAU leder).

Nordstrand Vels Miljøpris ble første gang utdelt på årsmøtet i 1999. Siden har vi delt ut en slik pris hvert år. Miljøprisen 2018 ble tildelt Nordstrand turnforening
Grønne lunger
Nordstrand Vel har igangsatt et prosjekt der alle friområdene på Nordstrand (betyr her gamle bydel Nordstrand) registreres.
Fellesutvalget består av 13 velforeninger i Nordstrand bydel, og har jevnlig møter med Bydelsadministrasjon og -politikere
Følg vårt arbeide – nå med hovedfokus på utbyggingen rundt Sæterkrysset 
Nordstrand Vel følger aktivt med i trafikkutfordringene på Nordstrand
Benk i skogen
  • Agnes Thorsens plass
  • Andersendammen
  • Benker
  • Myke veier
  • Miljø/Bymelding
Vårt mål med MEDLEMSFORDELENE er å skape et balansert og godt utvalg av produkter og tjenester hvor medlemmer av Nordstrand Vel kan oppnå gunstige priser og betingelser ved anskaffelse eller leie.
Medlem kan enhver bli som bor eller har eiendom innen Vellets område og betaler den fastsatte kontingent. Vellets område er inndelt i roder. Personer som bor utenfor Vellets område (rodene) kan søke styret om medlemskap.
Kontingent
Medlemskontingenten er (for 2020) kr. 250 pr. år for hovedmedlem og kr. 50 for husstandsmedlem.
Adresseforandring
Kontakt oss på medlem@nordstrandvel.no for å melde om adresseforandring
Vi følger gjeldene lover for personvern og behandling av personopplysninger.
Spørsmål
Se “Ofte stilte spørsmål” eller kontakt oss på medlem@nordstrandvel.no dersom du har spørsmål om medlemskap i Nordstrand Vel
Nordstrand Vel er en aktiv bidragsyter til det positive miljøet vi har på Nordstrand. Et viktig element i dette arbeidet er å skape aktiviteter for store og små, og sørge for at så mange som mulig skal bli kjent med miljøet, andre mennesker og ikke minst får oppleve samholdet på Nordstrand.
Vellet er med i 17.mai-komitéen på Nordstrand – med Agnes Thorsens plass som utgangspunkt.
Et viktig element i dette arbeidet er å skape aktiviteter for store og små, og sørge for at så mange som mulig skal bli kjent med miljøet, andre mennesker og ikke minst får oppleve samholdet på Nordstrand.
Nordstrand Vel ønsker å bidra til et inkluderende fellesskap og har i flere år arrangert Halloween- treff i Paviljongen på Agnes Thorsens plass den 31 oktober.
Første søndag i advent har vi Juleverksted for barn.
Her finner du turforslag i “nærområdet”.
Rakefiskkveld
En populær tradisjon på høsten.

Sjekk bookingsiden for leie av selskaps- og møtelokaler.

Se også vår side med informasjon om leiepriser og generelle vilkår

Har du spørsmål om reservasjon, ikke finner ledig dato eller ønsker visning – ta kontakt med vår driftsleder på tlf. 407 60 811 eller e-post nhuset@nordstrandvel.no

Nordstrandhuset
Tilbake til toppen