Nordstrand Vel – stiftet 24. mars 1892 – er en politisk nøytral forening som med sine rundt 1900 medlemmer er en av Norges største og eldste Velforeninger. Vellet driver en betydelig virksomhet i distriktet:

Nordstrand Vel er en velforening med lang historie. Helt tilbake til 1892 kan vi finne dokumenter om foreningens arbeid. Vellet er en engasjert forening som ønsker å ta vare på sine medlemmer og nærmiljøet på Nordstrand. Vi behandler saker som trafikksikkerhet, boligutbygging, natur og trivsel for barn og voksne.

Vi håper du setter pris på det arbeidet som gjøres, og vil støtte opp om vårt engasjement for at Nordstrand skal være et trivelig sted for oss alle.

Nordstrandhuset

Nordstrandhuset ble kjøpt for å skaffe distriktets beboere og ideelle organisasjoner et rimelig selskaps- og møtelokale. Medlemmene av Nordstrand Vel får ca 20% rabatt på leieprisene. Vellet eier også en forretningsgård på Sæter, som bidrar til å sikre vellets solide økonomi.

Trafikk og regulering.

Vellet er i kraft av sin størrelse en betydelig faktor i trafikk- og reguleringsplaner for Nordstrandsområdet. Vellet deltar aktivt for å påvirke kommunale og statlige planer for området – i positiv retning for beboerne på Nordstrand. Vellet har bla. engasjert seg sterkt i planene for Mosseveien i tunnell og reguleringsplanene for Sæter lokalsenter og Nordstrandskråningen.

Harmonisk fortetting

Nordstrand Vel var med og startet Utvalget for Harmonisk Fortetting (UHF), som idag har tilslutning fra mer enn 50 velforeninger i Oslo. Utvalget jobber for at småhusområdene skal forbli småhusområder, og at Småhusplanen skal bli så klar og konsis at alle parter skal kunne forholde seg til den. Se uhf-oslo.no

Nordstrand Bad.

Vellet har i mange år arbeidet med å få rehabilitert Nordstrand Bad, som i sin tid var vellets eiendom. Det var derfor en stor dag når badet offisielt ble nyåpnet 12. mai 2004. Vellet passer på – og godtgjør elevene ved Nordstrand skole for å passe på området.

Tilbake til toppen