Nordstrand Bad

Nordstrand Vel var aktivt med i/eier av Nordstrand bad for hundre år siden. Så ble badet kommunalt og alle bygninger revet. Ved siste århundreskifte tok igjen vellet tak i oppgradering av området. Nå har vi nye planer. Først: En årsrapport fra Nordstrand bad 1924 (pdf).

Se planer som legges frem i 2019 (pdf)

Vellet har i mange år arbeidet med å få rehabilitert Nordstrand Bad, som i sin tid var vellets eiendom. Det var derfor en stor dag når badet offisielt ble nyåpnet 12. mai 2004. Vellet passer på – og godtgjør elevene ved Nordstrand skole for å passe på området.

Nedenfor finner du en invitasjon og bilder fra noen av de siste årene.

St. Hans Nordstrand Bad invitasjon 2019 St. Hans Nordstrand Bad 2014 St. Hans Nordstrand Bad 2013 St. Hans Nordstrand Bad 2010 St. Hans Nordstrand Bad 2008 St. Hans Nordstrand Bad 2009